Violin và âm nhạc cổ điển phương Tây

Violin và âm nhạc cổ điển phương Tây

Liên quan đến âm nhạc cổ điển phương Tây
Công trình nghiên cứu A history of Western music của tác giả Donald Tay Grout. Công trình này giới thiệu về lịch sử âm nhạc phương Tây từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 20; các thể loại âm nhạc của các nước: Pháp, Đức, Italia,…; âm nhạc nhà thờ, opera, giao hưởng, các bản sonate, concerto, nhạc kịch; các nhà soạn nhạc nổi tiếng như: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Giuseppe Tartini (1692-1770), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Niccolo Paganini (1782-1840), Felix Mendeasohn Bartholdy (1809-1847), ,… Trong đó, quan niệm về cao độ, tiết tấu cũng được đề cập đến, đặc biệt là vai trò và vị trí của cây đàn Violon trong âm nhạc giao hưởng, thính phòng.

Liên quan đến âm nhạc cổ điển phương Tây
Tác giả B.R.Hanning viết cuốn Concise history of western mucsic. Công trình này bao gồm những bài nghiên cứu lịch sử và phê bình âm nhạc, những đặc trưng của âm nhạc thời kỳ Hy lạp cổ đại, thời kì đầu La mã; giai điệu và âm nhạc thế tục thời kỳ trung đại từ đầu thế kỷ thứ V đến khoảng những năm cuối thế kỷ XIV; âm nhạc phức điệu đầu thế kỉ XIII, âm nhạc Pháp, Ý thế kỉ XIV, âm nhạc thời kì Phục hưng cũng như các hình thái nhạc mới như thính phòng, opera, nhạc thánh ca trong các thế kỉ từ XVI đến XX,… Trong năm 1998, cuốn The development of Western music: An anthology của tác giả K.Marie Stolba.

Trong đó, cuốn tập 1: From ancient times through the baroque era Boston,… đã phân tích sự phát triển của âm nhạc phương Tây từ thời cổ đại đến thế kỷ XVII và giới thiệu các bản nhạc được sáng tác trong thời kỳ này. Đây là cứ liệu quan trọng trong việc nghiên cứu âm nhạc cổ điển phương Tây, cũng như những vấn đề liên quan đến nhạc cụ Violon.
Cuốn The enjoyment of music: An introduction to perceptive listening của tác giả J.Machlis, K.Foeney. Cuốn sách này đề cập tới nghệ thuật âm nhạc cổ điển phương Tây cũng như các phong cách nghệ thuật thuộc trường phái âm nhạc này. Trong đó, các tác giả đã xem xét tính đa dạng, nghệ thuật và tính tượng hình, tượng thanh trong âm nhạc. Sự biến đổi của xu hướng âm nhạc theo tiến trình thời gian, bắt đầu từ âm nhạc trữ tình và phong cách biến tấu của âm nhạc trữ tình giữa các thời kì.
Tác giả Claude V.Palisca viết tuyển tập Norton anthology of western music , trong đó ở tập 2, Classic to modern, đã giới thiệu tuyển tập các tác phẩm Phương Tây, từ âm nhạc cổ điển cho đến âm nhạc hiện đại. Nghiên cứu các bản sonate, nhạc giao hưởng và Opera thời kì đầu của nhạc cổ điển. Âm nhạc cuối thế kỉ XVIII của Haydn và Mozart,… Âm nhạc lãng mạn, các tác phẩm solo, opera và nhạc kịch thế kỉ XIX, trong đó có âm nhạc Châu Âu từ 1870 đến chiến tranh lần thứ nhất. Cuốn sách này giúp chúng tôi có tư liệu về sự biến đổi sắc thái biểu hiện trong cao độ, tiết tấu từ âm nhạc cổ điển cho đến hiện đại.

Liên quan đến âm nhạc cổ điển phương Tây

VTMS