Số serial của đàn guitar Taylor có ý nghĩa gì

Số serial của đàn guitar Taylor có ý nghĩa gì

Bắt đầu từ năm 2000, Taylor Guitar đã đưa ra hệ thông serial 10 số áp dụng cho tất cả các model guitar một cách thống nhất. Dựa vào Serial này, bạn có thể biết được chính xác nơi sản xuất, ngày-tháng-năm sản xuất, và cây đàn của bạn là cây thứ bao nhiêu được sản xuất.

Trước tiên xin phân biệt như sau:

Số serial của đàn guitar Taylor có ý nghĩa gì 1

– Series : Tức là dòng sản phẩm, mình chỉ gọi là series 100, 200, 300.., 900, Koa Series, Baby Series, không gọi là Series 314ce

– Model : là cụ thể của Series, ví dụ Model 314ce, thuộc Series 300

– Serial: là mã số trên cây đàn, thông thường gồm 10 số, và mỗi cây có 1 serial duy nhất, giống như key bản quyền phần mềm vậy, ví dụ như 20001109024

Bắt đầu từ năm 2000, Taylor Guitar đã đưa ra hệ thông serial 10 số áp dụng cho tất cả các model guitar một cách thống nhất. Dựa vào Serial này, bạn có thể biết được chính xác nơi sản xuất, ngày-tháng-năm sản xuất, và cây đàn của bạn là cây thứ bao nhiêu được sản xuất

1. Số serial 10 số  tìm ở đâu

Trên mỗi cây Taylor đều có dán tem từ nhà sản xuất, bạn có thể đọc được bằng cách nhìn vào soundhole của nó.

2. Tác dụng của serial 10 số

– Dựa vào Serial này, bạn có thể biết được chính xác nơi sản xuất, ngày-tháng-năm sản xuất, và cây đàn của bạn là cây thứ bao nhiêu được sản xuất

– Chống làm nhái, làm giả

– Cây đàn guitar Taylor của bạn là duy nhất, toàn thế giới không có cây thứ 2

– Số lượng sản xuất mỗi model trong một năm của Taylor là 999 cây

3. Từng số có ý nghĩa gì:

Số serial của đàn guitar Taylor có ý nghĩa gì 2

Chúng ta hay lấy một số cụ thể, ví dụ như hình trên : 1103203024

1Nhà máy sản xuất1 = El Cajon (US)2 = Tecate (MX)
1Thập niên0 : các năm từ 2000 – 20091 : các năm từ 2010 – 2019Tương tự cho các thập niên sau (2, 3, 4, 5, 6..)

VTMS