Chuyên cần luyện tập đàn piano là cách học tốt nhất

Chuyên cần luyện tập đàn piano là cách học tốt nhất

Đây là một trong những phương pháp quan trọng vì bản chất của  việc học piano là mang tính thực hành nhiều, do đó việc áp dụng những kiến thức lý thuyết vào thực hành là vô cùng quan trọng và được áp dụng với tất cả mô hình lớp học piano tại Trung tâm Âm Nhạc. Đối với những trường độ đơn giản như nốt đen, nốt trắng, học sinh mặc dù đã biết cách để chơi nhưng nhiều khi không luyện tập thường xuyên, không thuộc các nốt nhạc  có trong bài dẫn đến việc học sinh  chơi  các  tác phẩm không được nhuần nhuyễn, trôi chảy, có khi còn không ra được giai điệu của tác phẩm đó. Khó hơn, khi hướng dẫn cho học sinh học về trường độ nốt đơn, mặc dù đã thuộc rất rõ lý thuyết về trường độ nốt đơn nhưng để học sinh áp dụng vào các tác phẩm, làm sao để chơi được đúng trường độ nốt đơn lại là một vấn đề vô cùng phức tạp.

Nội dung chương trình Popular Piano Music

Phương pháp thực hành luyện tập là một trong những phương pháp quan trọng vì bản chất của  việc học

Việc tiếp thu các kiến thức về nhạc lý đối với học sinh tiểu học không quá khó, tuy nhiên để chơi thành thạo được một tác phẩm hoặc có thể thị tấu và chơi được giai điệu của một tác phẩm mới lại là chuyện  không đơn giản. Nắm được điều đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực hành các mẫu tiếu tấu về nốt đen với máy đếm nhịp sau đó chuyển từ nốt đen sang nốt đơn. Đối với các tác phẩm nhịp 2/4, 3/4, 4/4, giáo viên yêu  cầu học sinh thực hành các mẫu tiết tấu đúng, chia một phách ra làm 2 nốt đều nhau để cho ra được trường độ nốt đơn, từ đó ghép cao độ vào để ra được giai điệu của tác phẩm. Hay như muốn thực hành được trường độ nốt đen chấm dôi, học sinh cần tập luyện nhuần nhuyễn trường độ nốt đen và nốt đơn trước, sau đó mới có thể chơi được trường độ nốt đen chấm dôi.

Phương pháp thực hành luyện tập là một trong những phương pháp quan trọng vì bản chất của  việc học

Để thực hành luyện tập tốt về vấn đề tiết tấu, học sinh cần luyện tập với máy đếm nhịp đồng thời việc thực hành luyện tập phải được thực hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại để học sinh có thể thuộc và nắm vững được  bài. Trong quá trình học, giáo viên cần đưa ra yêu cầu chính xác để học sinh dựa vào đó, có phương hướng và mục tiêu luyện tập. Giáo viên có thể chia nhỏ bài để học sinh dễ dàng hơn trong việc luyện tập. Mức độ khó của việc thực hành luyện tập cần tăng dần, tránh trường hợp học sinh đã thực hành tốt rồi nhưng vẫn phải tập đi tập lại dẫn đến việc  nhàm chán. Cùng với đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thực hành luyện tập tại nhà sao cho có hiệu quả.

Phương pháp thực hành luyện tập là một trong những phương pháp quan trọng vì bản chất của  việc học

VTMS